مدیر فن‌آوری اطلاعات

مهندس حسین روح‌الامین کسمایی

تلفن داخلی : 219

آدرس ایمیل : info@soha-jissa.com